SAVUNPOISTO


Huolto ja tarkastus
Rakennuksen omistaja tai haltija vastaa siitä, että savunpoistolaitteet ovat toimintakunnossa ja että ne huolletaan sekä tarkastetaan määräysten mukaisesti.
Savunpoistolaitteiden huollosta tulee vastata nimetty henkilö, jonka nimi ja puhelinnumero on mainittava käyttö- ja huolto-ohjeessa. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö – ja huolto-ohjeen mukaisesti, osa luukuista koelaukaistaan huollon yhteydessä.
Huolloista ja vioista on pidettävä pöytäkirjaa. Tapahtumista on eriteltävä ajankohta ja laji, havainnon tekijä ja toimenpiteen suorittaja. Savunpoistolaitteessa ilmenneet viat tulee korjata viivytyksettä.
(Sisäministeriön päätös 227 / 651 / 79)

Tarjoamme seuraavia palveluita:
- Vuosihuoltopalvelu sähköisellä kunnossapitokortistolla
- Korjaustyöt
- Muutostyöt ja asennukset (mm. sähköisten avaajien asennukset vanhojen mekanismien tilalle)
- Sijaintikaavion laatiminen

Sähköinen kunnossapitokortisto
Vuosihuoltopalveluun sisältyy sähköisen kunnossapitokortiston luominen ja ylläpito. Jokainen savunpoistoluukku kuvataan ja tekniset tiedot kirjataan ylös. Kaikki huoltotoimet ja havaitut viat kirjataan myös kortistoon. Kortistoon tallentuu koko savunpoistoluukkujen huoltohistoria.

Ensihuollon yhteydessä laadimme vuosihuoltosuunnitelman ja annamme ehdotuksen huoltosopimuksesta.

 Vuosihuollon yhteydessä vaihdetaan tehonsa menettäneet
kaasujouset uusiin.

 Savunpoistopuhaltimet täytyy myös huoltaa vuosittain

 Asennamme sähkötoimisia hammastanko ja ketjuavaajia seinä- ja kattoluukkuihin.
Sähköisellä avaajalla varustettua luukkua voidaan hyödyntää esimerkiksi tuuletuskäytössä.
Sähköinen avaaja voidaan asentaa myös jälkiasennuksena korvaamaan nykyinen mekanismi.

.

 


 


Savunpoiston tarkoituksena on ihmisten poistumisen turvaaminen, palokunnan toiminnan helpottaminen ja savuvahinkojen vähentäminen. Savunpoisto voidaan toteuttaa savunpoistoluukuilla, savunpoistopuhaltimilla sekä tavallisilla ovilla ja ikkunoilla. Savunpoiston riittävyys on arvioitu rakennuslupavaiheessa. Savunpoistoluukkuja tai muita vastaavia laitteita ei saa poistaa käytöstä neuvottelematta ensin asiasta paloviranomaisen kanssa.

 

 

 
TAMMER-TURVA | PUH 050-325 6000 | PL 9 33311 TAMPERE | toimisto@tammerturva.fi