PELASTUSSUUNNITELMAT

Mikä on pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelma antaa valmiudet toimia vaaratilanteessa ennalta suunnitellulla tavalla. Keskeinen osa pelastussuunnitelmaa on riskinarviointi, sillä vain tiedossa oleviin riskitekijöihin osataan varautua.
Pelastussuunnitelman päivityksestä vastaa turvallisuuspäällikkö joka vähintään kerran vuodessa käy suunnitelman läpi. Samalla täytyy suorittaa myös riskien arviointi jotta voidaan todeta onko havaittu uusia riskitekijöitä.

Jotta pelastussuunnitelma toimisi on siitä tiedotettava riittävässä laajuudessa kaikille kiinteistön työntekijöille ja asukkaille.

Jos kiinteistösi pelastussuunnitelma kaipaa päivitystä, ota yhteyttä! 


Pelastussuunnitelma on Pelastuslain vaatima yhteenveto kiinteistön turvallisuusasioista. Siitä selviää niin tekniset asiat kuin turvallisuus-henkilöstökin. Pelastussuunnitelmaan täytyy sisällyttää riskikartoitus josta selviää mitä riskejä kohteessa on. Kun riskit on tiedossa niihin täytyy yrittää vaikuttaa eli ennalta ehkäistä kyseisten riskien tapahtumista. Pelastussuunnitelmaan kootaan selvitys miten riskeihin ollaan varauduttu ja miten niihin tullaan varautumaan jatkossa.

 

 

 
TAMMER-TURVA | PUH 050-325 6000 | PL 9 33311 TAMPERE | toimisto@tammerturva.fi