KARTOITUS- JA TARKASTUSPALVELUT

Tuoretta näkökulmaa turvallisuusasioihin
Olemme usein huomanneet, että kiinteistön käyttäjä tulee ikään kuin "sokeaksi" oman kiinteistönsä vaaranpaikoille. Ulkopuolinen tarkastaja näkee asiat aina eri näkökulmasta ja saattaa huomata turvallisuusriskejä joista kiinteistön käyttäjä on ollut täysin tietämätön.

Tarkastus halutussa laajuudessa

Voimme keskittyä kartoituksessa yhteen tiettyyn asiaan (palokatkot, palo-ovet) tai suorittaa kiinteistössä laajempi sisäinen palotarkastus. Sisäisessä palotarkastuksessa käymme läpi kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuusasiat ja laadimme tarkastuksesta pöytäkirjan. Käymme läpi yhdessä tilaajan kanssa kiinteistön paloturvalaitteiden kunnosapitodokumentit ja muut oleelliset asiapaperit. Kierroksen aikana havaituista epäkohdista otetaan valokuva ja kirjataan tiedot ylös.

Ennen tarkastusta

Huolehdi ennen tarkastusta, että tarvittavat asiapaperit ovat saatavilla. Huolehdi myös siitä, että tarkastajan on mahdollista päästä kaikkiin tarvittaviin tiloihin.

Tarkastuksen jälkeen

Kun tarkastuskierros kohteessa on suoritettu, lähetämme puhtaaksikirjoitetun tarkastuspöytäkirjan ja liitteen havaituista puutteista. Dokumentaatio lähetetään sähköisessä muodossa. 


Ihmiset luulevat usein, että jos palotarkastaja ei "huomaa" jotain epäkohtaa tarkastuksen yhteydessä, pääsee kuin koira veräjästä. Asia ei ole näin sillä palotarkastaja ei ole vastuussa kiinteistön paloturvallisuudesta! Ainoastaan kiinteistön omistaja ja haltija vastaavat siitä, että paloturvallisuus-
asiat on hoidettu lain edellyttämällä tavalla.
Jos vahinkotilanteen jälkeen paljastuu epäkohtia ja puutteita paloturvallisuudessa, on aivan turhaa vedota siihen, ettei palotarkastaja ole asiaan puuttunut.

 

 

 
TAMMER-TURVA | PUH 050-325 6000 | PL 9 33311 TAMPERE | toimisto@tammerturva.fi