5 PAINAVAA SYYTÄ, MIKSI PALOTURVALLISUUTEEN KANNATTAA PANOSTAA:

1. Ihmisten turvaaminen
Tulipalon syttyessä on tärkeää, että palo-osastointi on kunnossa. Palo-ovien täytyy olla kiinni ja palokatkojen täytyy olla asianmukaisesti tukittu. Myös savunpoistoluukkujen täytyy toimia, että syntyneet savukaasut pääsevät poistumaan rakennuksesta. Kaiken toiminnan perustana on toimiva pelastussuunnitelma. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on ihmisillä turvallista työskennellä työpaikallaan ja vaaratilanteen koittaessa heillä on hyvät edellytykset poistua rakennuksesta turvallisesti.

2. Kiinteistön ja omaisuuden turvaaminen
Tulipalosta aiheutuu kiinteistölle monenlaista vahinkoa. Tulen aiheuttama tuho, savuvahingot, vesivahingot sekä kiinteistötekniikalle aiheutuvat vahingot. Kun huolehdit kiinteistön paloturvallisuudesta, vahingot rajautuvat huomattavasti pienemmälle alueelle vahingon sattuessa.

3. Toiminnan turvaaminen ja keskeytysten välttäminen
Tuotantolaitoksessa tulipalo voi tuhota esimerkiksi tuotantolinjan tai muuta yrityksen toiminnalle elintärkeää materiaalia. Tulipalon aiheuttaman tuotantokatkoksen aikana tavarantoimitukset saattavat viivästyä rajusti ja aiheuttaa asiakkaiden siirtymisen kilpailijoille.
Tuotantokatkos ja riittämätön panostus paloturvallisuuteen voi myös vaikuttaa yrityksen imagoon.

4. Lain velvoitteiden ja vastuiden täyttäminen
On yleinen harhaluulo, että kaikki paloturvallisuusasiat ovat kunnossa jos palotarkastaja ei huomauta mistään palotarkastuskierroksella. Palotarkastaja suorittaa tarkastuksen pistokoe tyyppisesti eikä useinkaan pysty kiertämään tiloissa laajemmin. Paloturvallisuudesta täytyy pitää huolta itsenäisesti ja ennaltaehkäisevästi sillä vastuu kiinteistön paloturvallisuusasioista on aina kiinteistön omistajalla ja haltijalla.

5. Vakuutusehtojen täyttäminen
Vahinkotilanteen jälkeen voi käydä niin, että vakuutuskorvauksia ei makseta täysimääräisinä jos voidaan osoittaa puutteita paloturvallisuusasioissa. Esimerkiksi jos palokatkot ovat tekemättä ja palo on levinnyt palo-osastolta toiselle, voi vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta vahinkoja ympäröivien tilojen osalta. Samoin voi käydä jos todetaan, että palo-ovien kunnossapito on laiminlyöty eivätkä ovet ole olleet toimintakuntoisia.5 syytä panostaa paloturvallisuuteen

Tarjouslomake

 
TAMMER-TURVA | PUH 050-325 6000 | PL 9 33311 TAMPERE | toimisto@tammerturva.fi